Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

Tisztelt látogató, 2018.05.25 –én hatályba lépő, egységesen az Európai Unió területén hatályba lépő új adatvédelmi szabályozás okán szeretnénk adatvédelmi tájékoztatónkat önökkel, mind kötelezettségünk tájékoztatni a papirflotta.hu oldalon történő adatok védelemről.

Általános fogalmak:

Mik azok a személyes adatok: minden olyan személyes adat, mely az adott természetes személy azonosítható (pl: név, cím, telefonszám, email cím, helymeghatározó adat), illetve bármely olyan adat, amellyel közvettve, vagy közvetlenül azonosítható.

Mi az adatkezelés: a személyes adatokon végzett közvetve manuálisan, vagy automatizált rendszeren keresztül végzett bármely művelet. Legyen az gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, alakítás, lekérdezés, továbbítás, törlés.

Ki az adatkezelő: az a természetes személy, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, amely személyes adatok kezelésének a célját és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Az adat kezelés céljait és eszközeit együttesen is meghatározhatják mind az uniós, mind a tag-állami jogszabályok.

Ki az adat feldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, bármely ügynökség, szolgáltató,  amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatásán alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatát megerősíti félreérthetetlenül kifejezi, beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezelésébe.

Az adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt illetve más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes meg semmisítését elvesztését, meg változtatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.

 

Milyen jogok illetik meg az adat tulajdonost

 •         kérheti az adatkezelőtől  személyes adatai törlését az adatkezelő

valamely elérhetőségén

 •         információt kérhet milyen személyes adatai kerültek felhasználásra
 •         hozzáférés a személyes adataihoz regisztrált ügyfél fiókja alatt
 •         módosíthatja  személyes adatai
 •         korlátozhatja személyes adatainak kezelését
 •         ellenezheti, tiltakozhat  az automatizált adatkezelés ellen

Az érintetek megfelelő tájékoztatása

 •         információs ön rendelkezési jog, amely az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul
 •         az adatkezelésnek az érintett hozzájárulásán kell alapulni
 •         átláthatóság elve

o   tömör

o   könnyen érthető

o   hozzáférhető

o   vizuális megjelenítés

 •         tisztességes és átlátható adatkezelés az érintett tájékoztatása az adatkezelés céljáról, tényéről
 •         hozzájáruláson alapuló adatkezelés

o   kifejezett hozzájárulás az adatok kezeléshez

 •         kizárólag akkor tekinthető annak ha

o   önkéntes

o   határozott

o   egyértelmű

Termék hozzáadása a listámhoz
A termék bekerült az összehasonlításba

Oldalunkon sütiket, úgynevezett cookie-kat használunk szolgáltatásunk jobb működése érdekében